...vaše pomoc ve světě daní.


Novinky

21.05.2012 11:10

Zákon o specifických zdravotních službách

Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento zákon se významně dotkne i zaměstnavatelů.  Nově zavádí např.: Vstupní lékařská prohlídka...

—————

18.05.2012 08:35

Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví-aktualizace

1. 1. 2012 byl zaveden tzv. tuzemský revers charge při poskytnutí stavebních a montážních prací. Na stránkách Generálního finančního ředitelství se průběžně objevují doplňující...

—————

10.02.2012 11:07

Povinnost uložení účetní závěrky do obchodního rejstříku

Každá účetní jednotka zapsaná v obchodním rejstříku je povinna zveřejnit své údaje o výsledcích hospodaření v podobě Výkazu rozvaha, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy. Tato povinnost byla...

—————

08.11.2011 15:20

Vítejte na našem novém webu

Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.

—————