...vaše pomoc ve světě daní.


Služby

Naše společnost Vám může nabídnout své služby především ve dvou oblastech: 

Daňové poradenství je nosnou činností společnosti a představuje:

  • zpracování daňových přiznání právnických a fyzických osob s možností odkladu podání přiznání do 30.6. včetně potřebné kontroly účetnictví

  • průběžné celoroční poradenství na základě uzavřené stálé smlouvy - spolupráce v průběhu roku se osvědčuje jako dobrý nástroj předcházení "daňovým" šokům při uzávěrce roku. Klienti se stálou smlouvou mají slevu na služby ve výši minimálně 20% oproti běžným cenám a další výhody.

  • celkovou prověrku účetnictví z hlediska rizikových faktorů nejen pro účely daně z příjmu, ale i z hlediska ostatních daní

  • zpracování stanovisek k problematice daní - specializace na daň z přidané hodnoty a daně z příjmu včetně mezinárodních vztahů (Slovensko)

 

Vedení podvojného účetnictví a vedení daňové evidence je druhou oblastí našich služeb, která zahrnuje zpracování účetní agendy včetně mezd, majetku a kompletní zpracování všech daňových výstupů - DPH, daň z příjmu, silniční daň, roční vyúčtování k daním ze závislé činnosti atd.