...vaše pomoc ve světě daní.


Daňový balíček - daň z příjmů

19.12.2012 09:24

Solidární zvýšení daně

Zákon nezavádí klasické progresivní zdanění, ale jen zvýšení daně z příjmů fyzických osob (u některých druhů příjmů) o 7 % z rozdílu mezi:

  • součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období

a

  • 48násobkem průměrné mzdy (odpovídá stropu vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení; tedy 1.242.432 Kč).

 

Solidární daň se týká i zálohy na daň ze závislé činnosti a zkomplikuje tedy její zdanění. Záloha na daň ze závislé činnosti se totiž zvyšuje o 7 % z rozdílu mezi:

  • příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy

a

  • 4násobkem průměrné mzdy pro účely pojistného na sociální zabezpečení (103.536 Kč).

Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad strop pro pojistné na sociální zabezpečení bude povinen podat daňové přiznání. Stejně tak i zaměstnanec, u kterého dojde k solidárnímu zvýšení daně u zálohy (byť jen jeden měsíc), bude muset podat daňové přiznání.

Sleva na poplatníka u důchodců

Slevu na poplatníka nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Omezení se tedy netýká pouze pracujících důchodců, ale všech důchodců zdaňujících své příjmy.

Výdaje procentem z příjmů

Bude omezeno uplatnění výdajů ve výši 40 resp. 30 % příjmů částkou 800 resp. 600 tis. Kč. Osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů nebudou moci uplatnit:

  • daňové zvýhodnění na dítě
  • slevu na manželku/manžela bez vlastních příjmů.

—————

Zpět