...vaše pomoc ve světě daní.


Daňový balíček - DPH

19.12.2012 09:14

Oblast DPH by měla (pokud bude daňový balíček schválen) od příštího roku doznat řady změn.

Sazba daně

 Ve hře jsou totiž stále tři možné varianty, které mohou nastat.

  • Balíček obsahuje zvýšení sazeb daně na 15 % a 21 %;
  • Senátoři k němu přidali pozměňovací návrh, který zachovává sazby na 14 % a 20 %;
  • Pokud se případné změny nestihnou projednat, bude od ledna zavedena jednotná sazba daně 17,5 %.

Registrace a zdaňovací období

Od roku 2013 by se osoba, která překročí stanovený obrat, měla stát plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Noví poplatníci budou mít nejdříve měsíční zdaňovací období.

Institut nespolehlivého plátce

Měl být zaveden institut nespolehlivého plátce. Půjde o „blacklist“plátců, kteří závažným způsobem poruší své povinnosti vůči finančnímu úřadu. Seznam nespolehlivých plátců pak bude veřejně dostupný na internetu.

Pokud někdo přijme zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, bude automaticky ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění.

Další změny:

  • Zveřejnění čísel bankovních účtů, které společnosti používají pro ekonomickou činnost na internetu daňový správy.
  • Zavedení pojmu tzv. identifikovaná osoba - bude mít oproti plnohodnotným plátcům pouze určité povinnosti.
  • Novela obsahuje i novinky v oblasti daňových dokladů.

—————

Zpět