...vaše pomoc ve světě daní.


Minimální mzda od 1. 8. 2013

06.08.2013 11:15

Od 1. srpna 2013 je účinné nařízení vlády č.210/2013 Sb., které novelizuje nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Zmíněný předpis navyšuje základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 48,10 na 50,60 (v Kč na hodinu) a z částky 8.000 na částku 8.500 (v Kč za měsíc).

Dále zvyšuje nejnižší úrovně zaručené mzdy, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, a zařazeny do 8 skupin.

U zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu při jejich omezeném pracovním uplatnění, může zůstat minimální mzda na úrovni 8.000 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má také dopady do všeobecného zdravotního pojištění. Změna se týká zaměstnanců s minimální mzdou popř. těch, co čerpají neplacené volno a také osob bez zdanitelných příjmů, za něž neplatí pojistné stát. Pro tyto osoby je minimálním vyměřovacím základem právě minimální mzda. Při zvýšení minimální mzdy z 8.000 Kč na 8.500 Kč dochází ke zvýšení odvodu na zdravotní pojištění z původních 1.080 Kč na 1.148 Kč.

—————

Zpět