...vaše pomoc ve světě daní.


Nové informace o opravě DPH za dlužníky v insolvenčním řízení

15.05.2013 11:09

Novela zákona o DPH platná od 1. 4. 2011 zavedla nový institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 zákona o DPH). Od té doby se vedou diskuze o tom, zda se tato možnost týká i pohledávek vzniklých před nabytím účinnosti této novely či nikoliv. Finanční správa dosud zastávala jednoznačný názor, a to takový, že se tato možnost vztahuje i na pohledávky starší, tedy i na ty, co vznikly před 1. 4. 2011.

Nyní však nastal obrat. Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, na jehož základě Generální finanční ředitelství (GFŘ) změnilo své původní stanovisko. 26. 4. 2013 vydalo GFŘ dodatek k informaci o opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V tomto dodatku uvádí:

Podléhalo-li původní zdanitelné plnění zákonu o DPH ve znění před účinností novely, tj. do 31. 3. 2011, nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle § 44 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. 4. 2011, provést. Předcházející znění zákona o DPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci neznalo.

To tedy znamená, že opravu výše daně podle § 44 zákona o DPH lze provést pouze u zdanitelných plnění poskytnutých dlužníkovi po 1. 4. 2011. Toto stanovisko bude finanční správa aplikovat na případy oprav výše daně uplatněné po zveřejnění předmětné informace, tj. po 26. 4. 2013.

—————

Zpět