...vaše pomoc ve světě daní.


Odklad povinného elektronického jednání s ČSSZ pro OSVČ

04.10.2013 10:44

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové podobě.

Povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o rok odloží. Povinné elektronické jednání OSVČ s OSSZ bude tedy až od 1. 1. 2015. Tento odklad má dát živnostníkům více času se na změnu připravit.

Tato výjimka se ovšem netýká zaměstnavatelů. A ti tedy musí zákonem předepsané tiskopisy od 1. 1. 2014 podávat pouze elektronicky!!

—————

Zpět