...vaše pomoc ve světě daní.


Plánované novinky v daních

30.08.2012 09:28

Během prázdninového období pokračuje příprava a schvalování novel daňových zákonů. Níže Vám ve zkratce představíme, jaké novinky, by nás mohli v následujícím roce čekat.

Daň z příjmů

  • Zavedení tzv. solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud součet hrubého příjmu ze zaměstnání a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti přesáhne 48násobek průměrné mzdy (tedy cca 1,2 mil. Kč).
  • Nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců.
  • Omezení výdajových paušálů - výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 30 nebo 40 % bude absolutní výše odpočtu omezena mezním příjmem stanoveným ve výši dvou milionů korun. Tyto fyzické osoby si tak ve výdajích uplatní maximálně 600 nebo 800 tisíc korun. Všechny osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku/manžela.

Daň z přidané hodnoty

  • Zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod (tedy na 21 % a 15 %).
  • Úprava registrace k DPH, problematika daňových dokladů, rozšíření ručení za daň a další.

Další změny

  • Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí z 3 % na 4 %.
  • Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění.

Poslanecká sněmovna již většinu výše uvedených změn schválila, ale senát je zamítl. Návrhy se tedy vrací k novému projednání do Poslanecké sněmovny.

—————

Zpět