...vaše pomoc ve světě daní.


Povinnost uložení účetní závěrky do obchodního rejstříku

10.02.2012 11:07

Každá účetní jednotka zapsaná v obchodním rejstříku je povinna zveřejnit své údaje o výsledcích hospodaření v podobě Výkazu rozvaha, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy.

Tato povinnost byla v minulých letech úřady opomíjena. Ale nyní zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad ve svém Plánu kontrolní činnosti na rok 2012, že bude prověřovat, zda daňová správa kontroluje plnění této povinnosti a že v případě nesplnění výzvy k přeložení listin ukládá pokuty podle zákona o účetnictví.

—————

Zpět