...vaše pomoc ve světě daní.


Ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH - AKTUALIZACE!

04.10.2013 10:21

Od 1. 4. 2013 měla začít platit v oblasti DPH novinka, která se týká oblasti ručení za nezaplacenou daň, konkrétně ručení podle § 109 odst. 2 písm. c):

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Koncem března ale GFŘ zveřejnilo informaci o tom, že nebude využívat toto ručitelství příjemce plnění, u kterého tato povinnost vznikne do 30. 9. 2013. Fakticky toto znamená posun účinnosti daného ustanovení. Z toho tedy vyplývá, že minimálně do 30. 9.  2013 není nutné ověřovat, zda je účet poskytovatele plnění registrován.

Celé znění informace GFŘ:

https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

AKTUALIZACE:

Povinnost ověřovat účty poskytovatele plnění se opět posouvá.

V legislativním procesu je totiž návrh změny tohoto ustanovení, která počítá s tím, že institut ručení se bude uplatňovat jen u plnění od určitého limitu. Z tohoto důvodu GFŘ rozhodlo o tom, že do 31.12.2013 nebude vyzývat k ručení.

Celé znění informace GFŘ:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf

 

—————

Zpět