...vaše pomoc ve světě daní.


Vracení DPH z jiných členských států

30.08.2012 09:27

Od roku 2010 byl zaveden nový systém vracení DPH, která byla zaplacena v jiném členském státě. Toto je řešeno v § 82 zákona o DPH.

§ 82

Vracení daně plátcům v jiných členských státech

 (1) Plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem.

O vracení daně se žádá prostřednictvím elektronického portálu Generálního finančního ředitelství. Lhůta pro vrácení DPH z plnění uskutečněných v roce 2011 končí 30. září 2012.

—————

Zpět