...vaše pomoc ve světě daní.


Zákon o specifických zdravotních službách

21.05.2012 11:10

Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Tento zákon se významně dotkne i zaměstnavatelů.  Nově zavádí např.:

Vstupní lékařská prohlídka bude povinná i pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení pracovní činnosti.

Doposud byly úkony lékařů související s prací hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nově jde o náklad zaměstnavatele. V souvislosti s tímto byl zároveň změněn i § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 zákona o daních z příjmů.

Zákon obsahuje přechodné ustanovení, kdy některé povinnosti budou platné až od 1. 4. 2013. Toto se ale netýká povinnosti úhrady zdravotní péče.

 

Znění zákona nalezente např. na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vladni-navrh-zakona-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach_5174_2428_11.html

—————

Zpět