...vaše pomoc ve světě daní.


Změny v daňové správě od 1. 1. 2013

19.12.2012 09:11

Dnem 1. 1. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb. Zákon o finanční správě České republiky. Tímto zákonem doje k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Dosavadní soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

14 finančních úřadů bude nově vybaveno krajskou územní působností, v názvu FÚ se objeví název kraje. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v letošním roce sídlo „zanikající“ finanční úřady.

 

Více na stránkách daňové správy:

https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16703.html?year=0

—————

Zpět